Můj blog Neplatící nájemník - co s ním?

neplatící nájemníkRobert Frolík, 6.8.2018


Také se Vám někdy stalo, že jste pronajali byt, zprvu bylo vše v pořádku, ale po čase nastal problém s platební morálkou nájemníka?

Nejste sami! Čas od času se to prostě může stát každému.

I když nájemce pečlivě vybíráme a na začátku se jeví jako slušný a perspektivní, jeho situace se může rychle změnit a tím pádem se změní i platební morálka.

Jak takovou situaci řešit?

Rozhodně ne odpojením plynu, elektřiny nebo vody, jak to někteří majitelé dělají!
To je protiprávní a rychle se to může obrátit proti Vám!

Někdy pomůže prosté upozornění nájemníka na to, co všechno mu může hrozit. Pošlete mu email nebo dopis s tím, že Vám dluží, vyčíslete dlužnou částku a dejte mu termín na její úhradu.

Ve většině případů to pomůže. Buď dluh uhradí a dál platí podle smlouvy nebo prostě řekne, že už na nájem nemá a z bytu se odstěhuje. Složenou kauci / jistotu můžete vždy použít na úhradu dlužných plateb

Každopádně postupujte vždy podle zákona!

 

POKUD VÁM NÁJEMCE DLUŽÍ ZA NÁJEMNÉ A SLUŽBY,
MŮŽETE MU DÁT VÝPOVĚĎ

 

V případě, že dluží méně jak za 3 měsíce, výpověď musí být tříměsíční, a to jak u smlouvy na dobu určitou, tak u smlouvy na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi nájemci.

V případě, že dluží více jak za 3 měsíce, výpověď může být okamžitá, avšak výpovědní doba je však stále 1 měsíc od doručení výpovědi nájemci.

V obou případech musíte nájemce nejdříve písemně (emailem, poštou) na dluh upozornit, vyzvat ho k úhradě a dám mu lhůtu (např. 1 týden) na úhradu dluhu. Pokud dluh neuhradí nebo nebude s vámi komunikovat, teprve pak můžete přistoupit k zaslání výpovědi.

Výpověď musí být vždy písemná (zde už nedoporučuji email, ale klasickou poštu) a musí obsahovat důvody, proč nájemní smlouvu vypovídáte. Taktéž byste měli uvést informaci, že pokud s uvedenými důvody nájemce nesouhlasí, má právo se obrátit na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti, a to do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi.

V případě, že se nájemce ve stanovené lhůtě odmítne vystěhovat, máte jedinou možnost, a to podat k soudu žalobu na vyklizení nemovitosti. Pokud by se ani tak nájemce nevystěhoval podle lhůty uvedené v rozsudku, můžete se obrátit na soudního vykonavatele či exekutora a ti jej vystěhují.

Opět upozornění pro Vás: Nikdy nevystěhujte nájemníka sami, takzvaně na ulici nebo s případným uskladněním věcí někam do úschovy. Opět se to může obrátit proti Vám. Bohužel, Nový občanský zákoník je v tomto hodně na straně nájemců.

Pokud je nájemce matka samoživitelka, nemohoucí člověk nebo důchodce, zkuste je spojit s organizacemi na podporu těchto lidí nebo s Úřadem práce, který poskytuje různé dávky v nouzi. Některé z těchto institucí určitě pomohou.

Před tím, než uzavřete s nájemcem smlouvu, vyplatí se si ho prolustrovat. Existují různé registry, kde se dá o nájemcích zjistit, zda nejsou v exekucích a pod. Můžete požadovat i reference od předchozího pronajímatele. Každopádně ani jedno není 100% záruka solidnosti nájemce.

---------------------

Jaké téma Vás zajímá? O čem byste si chtěli přečíst?
Napište mi, zpracuji pro Vás další článek.

Líbí se Vám moje články a chcete je pravidelně odebírat?
Napište mi, budu Vám je cca 1x měsíčně posílat zdarma!

Novinky a informace o mě, o realitách a o realitním trhu najdete také na mém Facebookovém profilu.